Gizlilik Politikası

Mağazamızda verilen tüm servisler ve hizmetler SavaşYem ve Gıda Şti. firmamıza aittir ve firmamız tarafından işletilir.

 

Firmamız, çeşitli amaçlarla kişisel verilertoplayabilir. Aşağıda, toplanan kişisel verilerin nasıl ve ne şekildetoplandığı, bu verilerin nasıl ve ne şekilde korunduğu belirtilmiştir.

 

Alışveriş veya Firmamız üzerindeki çeşitli form veanketlerin doldurulması suretiyle üyelerin kendileriyle ilgili bir takımkişisel bilgileri (isim-soy isim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-postaadresleri gibi) Firmamız tarafından işin doğası gereği toplanmaktadır.

 

Firmamız bazı dönemlerde müşterilerine ve üyelerinekampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon tekliflerigönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda her türlüseçimi üye olurken yapabilir, sonrasında üye girişi yaptıktan sonra hesapbilgileri bölümünden bu seçimi değiştirilebilir ya da kendisine gelenbilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

 

Firmamız üzerinden veya eposta ile gerçekleştirilenonay sürecinde, üyelerimiz tarafından mağazamıza elektronik ortamdan iletilenkişisel bilgiler, Müşterilerimiz ile yaptığımız "KullanıcıSözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında üçüncü kişilereaçıklanmayacaktır.

 

Sistemle ilgili sorunların tanımlanması ve verilenhizmet ile ilgili çıkabilecek sorunların veya uyuşmazlıkların hızla çözülmesiiçin, Firmamız, üyelerinin IP adresini kaydetmekte ve bunu kullanmaktadır. IPadresleri, kullanıcıları genel bir şekilde tanımlamak ve kapsamlı demografikbilgi toplamak amacıyla da kullanılabilir.

 

Firmamız, Üyelik Sözleşmesi ile belirlenen amaçlarve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içindeolduğu kişiler tarafından doğrudan pazarlama yapmak amacıyla kullanabilir.  Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıylatemas kurmak için de kullanılabilir. Firmamız tarafından talep edilen bilgilerveya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler veya Mağazamız üzerinden yapılanişlemlerle ilgili bilgiler; Firmamız ve işbirliği içinde olduğu kişilertarafından, "Üyelik Sözleşmesi" ile belirlenen amaçlar ve kapsamdışında da, üyelerimizin kimliği ifşa edilmeden çeşitli istatistikseldeğerlendirmeler, veri tabanı oluşturma ve pazar araştırmalarındakullanılabilir.

 

Firmamız, gizli bilgileri kesinlikle özel ve gizlitutmayı, bunu bir sır saklama yükümü olarak addetmeyi ve gizliliğin sağlanmasıve sürdürülmesi, gizli bilginin tamamının veya herhangi bir kısmının kamualanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü bir kişiye ifşasınıönlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhütetmektedir.

 

KREDİ KARTI GÜVENLİĞİ

 

Firmamız, alışveriş sitelerimizden alışveriş yapankredi kartı sahiplerinin güvenliğini ilk planda tutmaktadır. Kredi kartıbilgileriniz hiçbir şekilde sistemimizde saklanmamaktadır.

 

İşlemler sürecine girdiğinizde güvenli bir sitedeolduğunuzu anlamak için dikkat etmeniz gereken iki şey vardır. Bunlardan biritarayıcınızın en alt satırında bulunan bir anahtar ya da kilit simgesidir. Bugüvenli bir internet sayfasında olduğunuzu gösterir ve her türlü bilgilerinizşifrelenerek korunur. Bu bilgiler, ancak satış işlemleri sürecine bağlı olarakve verdiğiniz talimat istikametinde kullanılır. Alışveriş sırasında kullanılankredi kartı ile ilgili bilgiler alışveriş sitelerimizden bağımsız olarak 128bit SSL (Secure Sockets Layer) protokolü ile şifrelenip sorgulanmak üzereilgili bankaya ulaştırılır. Kartın kullanılabilirliği onaylandığı takdirdealışverişe devam edilir. Kartla ilgili hiçbir bilgi tarafımızdangörüntülenemediğinden ve kaydedilmediğinden, üçüncü şahısların herhangi birkoşulda bu bilgileri ele geçirmesi engellenmiş olur.

Online olarak kredi kartı ile verilen siparişlerinödeme/fatura/teslimat adresi bilgilerinin güvenilirliği firmamiz tarafındanKredi Kartları Dolandırıcılığı'na karşı denetlenmektedir. Bu yüzden, alışverişsitelerimizden ilk defa sipariş veren müşterilerin siparişlerinin tedarik veteslimat aşamasına gelebilmesi için öncelikle finansal ve adres/telefonbilgilerinin doğruluğunun onaylanması gereklidir. Bu bilgilerin kontrolü içingerekirse kredi kartı sahibi müşteri ile veya ilgili banka ile irtibatageçilmektedir.

Üye olurken verdiğiniz tüm bilgilere sadece sizulaşabilir ve siz değiştirebilirsiniz. Üye giriş bilgilerinizi güvenlikoruduğunuz takdirde başkalarının sizinle ilgili bilgilere ulaşması ve bunlarıdeğiştirmesi mümkün değildir. Bu amaçla, üyelik işlemleri sırasında 128 bit SSLgüvenlik alanı içinde hareket edilir. Bu sistem kırılması mümkün olmayan biruluslararası bir şifreleme standardıdır.

 

Bilgi hattı veya müşteri hizmetleri servisi bulunanve açık adres ve telefon bilgilerinin belirtildiği İnternet alışveriş sitelerigünümüzde daha fazla tercih edilmektedir. Bu sayede aklınıza takılan bütünkonular hakkında detaylı bilgi alabilir, online alışveriş hizmeti sağlayanfirmanın güvenirliği konusunda daha sağlıklı bilgi edinebilirsiniz.

 

Not: İnternet alışveriş sitelerinde firmanın açıkadresinin ve telefonun yer almasına dikkat edilmesini tavsiye ediyoruz.Alışveriş yapacaksanız alışverişinizi yapmadan ürünü aldığınız mağazanın bütüntelefon / adres bilgilerini not edin. Eğer güvenmiyorsanız alışverişten öncetelefon ederek teyit edin. Firmamıza ait tüm bilgiler ve firma yeribelirtilmiştir.

 

MAİL ORDER KREDİ KART BİLGİLERİ GÜVENLİĞİ

 

Kredi kartı mail-order yöntemi ile bizegöndereceğiniz kimlik ve kredi kart bilgileriniz firmamız tarafından gizlilikprensibine göre saklanacaktır. Bu bilgiler olası banka ile oluşubilecek kredikartından para çekim itirazlarına karşı 60 gün süre ile bekletilip dahasonrasında imha edilmektedir. Sipariş ettiğiniz ürünlerin bedeli karşılığındabize göndereceğiniz tarafınızdan onaylı mail-order formu bedeli dışındaherhangi bir bedelin kartınızdan çekilmesi halinde doğal olarak bankaya itirazedebilir ve bu tutarın ödenmesini engelleyebileceğiniz için bir riskoluşturmamaktadır.

 

 

ÜÇÜNCÜ TARAF WEB SİTELERİ VE UYGULAMALAR

Mağazamız, web sitesi dâhilinde başka sitelere link verebilir. Firmamız, bu linklervasıtasıyla erişilen sitelerin gizlilik uygulamaları ve içeriklerine yönelikherhangi bir sorumluluk taşımamaktadır. Firmamıza ait sitede yayınlananreklamlar, reklamcılık yapan iş ortaklarımız aracılığı ile kullanıcılarımızadağıtılır. İş bu sözleşmedeki Gizlilik Politikası Prensipleri, sadeceMağazamızın kullanımına ilişkindir, üçüncü taraf web sitelerini kapsamaz.

 

İSTİSNAİ HALLER

Aşağıda belirtilen sınırlı hallerde Firmamız, işbu"Gizlilik Politikası" hükümleri dışında kullanıcılara ait bilgileriüçüncü kişilere açıklayabilir. Bu durumlar sınırlı sayıda olmak üzere;

1.Kanun, Kanun Hükmünde Kararname, Yönetmelik v.b.yetkili hukuki otorite tarafından çıkarılan ve yürürlülükte olan hukukkurallarının getirdiği zorunluluklara uymak;

2.Mağazamızın kullanıcılarla akdettiği "ÜyelikSözleşmesi"'nin ve diğer sözleşmelerin gereklerini yerine getirmek vebunları uygulamaya koymak amacıyla;

3.Yetkili idari ve adli otorite tarafından usulünegöre yürütülen bir araştırma veya soruşturmanın yürütümü amacıylakullanıcılarla ilgili bilgi talep edilmesi;

4.Kullanıcıların hakları veya güvenliklerini korumakiçin bilgi vermenin gerekli olduğu hallerdir.

 

E-POSTA GÜVENLİĞİ

Mağazamızın Müşteri Hizmetleri’ne, herhangi birsiparişinizle ilgili olarak göndereceğiniz e-postalarda, asla kredi kartınumaranızı veya şifrelerinizi yazmayınız. E-postalarda yer alan bilgiler üçüncüşahıslar tarafından görülebilir. Firmamız e-postalarınızdan aktarılanbilgilerin güvenliğini hiçbir koşulda garanti edemez.

 

TARAYICI ÇEREZLERİ

Firmamız, mağazamızı ziyaret eden kullanıcılar vekullanıcıların web sitesini kullanımı hakkındaki bilgileri teknik bir iletişimdosyası (Çerez-Cookie) kullanarak elde edebilir. Bahsi geçen teknik iletişimdosyaları, ana bellekte saklanmak üzere bir internet sitesinin kullanıcınıntarayıcısına (browser) gönderdiği küçük metin dosyalarıdır. Teknik iletişimdosyası site hakkında durum ve tercihleri saklayarak İnternet'in kullanımınıkolaylaştırır.

 

Teknik iletişim dosyası,  siteyi kaç kişinin ziyaret ettiğini, birkişinin siteyi hangi amaçla, kaç kez ziyaret ettiğini ve ne kadar sitedekaldıkları hakkında istatistiksel bilgileri elde etmeye ve kullanıcılar içinözel tasarlanmış kullanıcı sayfalarından dinamik olarak reklam ve içerik üretilmesine yardımcı olur. Teknikiletişim dosyası, ana bellekte veya e-postanızdan veri veya başkaca herhangibir kişisel bilgi almak için tasarlanmamıştır. Tarayıcıların pek çoğu baştateknik iletişim dosyasını kabul eder biçimde tasarlanmıştır ancak kullanıcılardilerse teknik iletişim dosyasının gelmemesi veya teknik iletişim dosyasınıngönderildiğinde uyarı verilmesini sağlayacak biçimde ayarlarıdeğiştirebilirler.

 

Firmamız, işbu "Gizlilik Politikası"hükümlerini dilediği zaman sitede yayınlamak veya kullanıcılara elektronikposta göndermek veya sitesinde yayınlamak suretiyle değiştirebilir. GizlilikPolitikası hükümleri değiştiği takdirde, yayınlandığı tarihte yürürlük kazanır.

 

Gizlilik politikamız ile ilgili her türlü soru veönerileriniz için ………………..adresineemail gönderebilirsiniz. Firmamız’a aitaşağıdaki iletişim bilgilerinden ulaşabilirsiniz.

 

Firma Ünvanı: Savaş Yem ve Gıda

Adres:

Eposta:

Tel: 0266244 66 22

Fax:0266 244 02 99