Üyelik Sözleşmesi

Sitenin genel kullanım şartları, bununla ilgili genel kurallar ve yasal sorumluluklar

Aşağıda belirtilen şartlar, kurallar ve yasal sorumlulukları içeren Kullanıcı Sözleşmesi’nin amacı kullanılmadan önce okunması tavsiye edilir.

Belirtilen şartların sizin için uygun olmaması halinde lütfen savasyemgida.com sitesini kullanmayınız. Siteyi kullanarak ve kişisel bilgilerinizin yer alacağı formu doldurarak bu sayfalarda yazılı şartları kabul etmiş sayılmaktasınız.

Savaş Yem Gıda dilediği zaman bu yasal uyarı sayfasının içeriğini güncelleme yetkisini saklı tutmaktadır ve kullanıcılarına siteye her girişte yasal uyarı sayfasını ziyaret etmelerini tavsiye etmektedir.

 

1. Kullanım ve Güvenlik Kuralları

savasyemgida.com tüm üyelerine açıktır. Site üzerinde verilen hizmetler aksi belirtilmedikçe, ücretsizdir.

Aşağıdaki yazılı durumlarda, site yönetimi üyenin site kullanımını engelleyebilir ve aşağıdaki girişimlere karışan kişi veya kişiler hakkında kanuni haklarını saklı tutar:


1.a. Yanlış, düzensiz, eksik ve yanıltıcı bilgiler, genel ahlak kurallarına uygun olmayan ifadeler içeren ve Türkiye Cumhuriyeti yasalarıyla ters düşen bilgilerin siteye kaydedilmesi


1.b. Site içeriğinin izinsiz olarak kısmen veya tümüyle kopyalanması


1.c. Kullanıcılara verilen ya da kendi belirledikleri kullanıcı adı, şifre gibi bilgilerin, kullanım haklarının, üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmasından (bu bilgilerin kullanıcı dışındaki kişiler tarafından kullanılmasından) kaynaklanacak her türlü zarardan doğrudan "Kullanıcı" sorumludur. Aynı şekilde "Kullanıcı", internet ortamında bir başkasına ait IP adresi, elektronik posta adresi, kullanıcı adı gibi kişisel bilgileri kullanamayacağı gibi diğer kullanıcıların özel bilgilerine de izinsiz olarak ulaşamaz veya bunları kullanamaz. "Kullanıcı" bu şekilde bir kullanımdan dolayı doğabilecek her türlü hukuki ve cezai yükümlülüğü kabul etmiş sayılmaktadır.


1.d. Sitenin güvenliğini tehdit edecek, sitenin ve kullanılan yazılımların çalışmasını engelleyecek yazılımların kullanılması, faaliyetlerin yapılması, yapılmaya çalışılması ve bilgilerin alınması, silinmesi, değiştirilmesi

2. İçerik Kullanımı

2.a. savasyemgida.com 'te sunulan görsel ve yazılı içerik, kişisel kullanım içindir.İçeriğinde yer alan bütün alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin ("Materyaller") ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. Aksi belirtilmedikçe ticari ya da kişisel amaçlarla izinsiz veya kaynak göstermeksizin kullanılamaz. Bu sitede yer alan herhangi bir unsuru diğer bir mecrada veya internet sitesinde yayınlamak veya Savaş Yem Gıda’nın izni olmadan link vermek yasaktır.


2.b. Bu sayfaların tasarımında ve veritabanı oluşturulmasında kullanılan yazılımın hakkı Savaş Yem Gıda’nın Bahsi geçen yazılımın kopyalanması veya kullanılması kesinlikle yasaktır.


2.c savasyemgida.com’a iletilen tüm eleştirilerin hakkı Savaş Yem Gıda’ya aittir, istenildiği taktirde Savaş Yem tarafından pazarlama amacıyla kullanılabilir.

3. Sorumluluklar

3a. savasyemgida.com’u ziyaret eden kullanıcıların bilgileri (ziyaret süresi, zamanı, görüntülenen sayfalar) onlara daha iyi hizmet edebilmek amacı ile takip edilmektedir. Bu bilgiler, gizlilik şartlarına bağlı kalınarak, içeriği genişletmek ve iyileştirmek amacı ile kullanılmaktadır. Buradaki amaç, sitenin kullanıcılarına sunduğu deneyimi geliştirmek ve  savasyemgida.com’ıgeliştirmektir.


3.b. savasyemgida.com kullanıcısı kayıt için gerekli olan bölümleri doldurup elektronik posta adresini onayladıktan sonra işbu sözleşmede belirtilen şartlara uymak koşulu ile, elektronik posta adresini ve şifresini girerek savasyemgida.com sitesini kullanmaya başlayabilir.3.c. "Kullanıcı", savasyemdida.com  sitesi ve hizmetlerinden yararlanırken, Türk Ceza Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Marka ve Patent Haklarının Korunması ile ilgili Kanun Hükmünde Kararnameler ve yasal düzenlemeler, Borçlar Yasası, diğer ilgili mevzuat hükümleri ile savasyemgida.com’un hizmetlerine ilişkin olarak yayımlayacağı her türlü duyuru ve bildirimlere uymayı kabul eder. Bu bildirimlere ve yasalara aykırı kullanım sebebiyle doğabilecek hukuki, cezai ve mali her türlü sorumluluk "Kullanıcıya" aittir.3.d. "Kullanıcı"nın işbu sözleşmede belirtilen yükümlülüklere veya savasyemgida.com sitesinde bildirilen genel kurallara uymamasının tespiti halinde, "Kullanıcı"nın savasyemgida.com’den yararlanması Savaş Yem Gıda tarafından süreli veya süresiz olarak engellenebilir ve/veya hesabı kapatılabilir.


3.e. "Kullanıcı", diğer kullanıcıların ve ziyaretçilerin savasyemgida.com’u kullanmasını önleyici veya zorlaştırıcı hareketlerde bulunamaz, sunucuları ya da veritabanlarını otomatik programlar yükleyip zorlayamaz/kilitleyemez. Hile girişimlerinde bulunamaz. Bulunması halinde üyeliğinin sonlandırılacağını ve durumdan doğabilecek her türlü hukuki, cezai sorumluluğu kabul eder.


3.f. savasyemgida.comile yapılan mesajlaşmaların yedeğinin alınması kişilerin sorumluluğundadır ve Savaş Yem Gıda tarafından önerilmektedir. Mesajlaşmaların yedeklerinin alınmaması nedeniyle kaybolmasından, silinmesinden veya hasar görmesinden Savaş Yem Gıda sorumlu tutulamaz.


3.g. "Kullanıcı", savasyemgida.com kopyalanmış veya yazıcı ile yazdırılmış hiçbir materyal üzerinden Telif Hakkı, Ticari Marka ve her türlü Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu kapsamı notlarını silemez veya çıkartamaz.


3.h. Üyelik iptali ve hesap silme işlemi, kullanıcı tarafından savasyemgida.comüzerinden yapılabilir. Üyeliğini bitiren kullanıcının siteye giriş yetkisi iptal edilecektir. Üyeliğini iptal eden kişi bu işlemin geri dönüşü olmadığını kabul eder.


3.i. savasyemgida.comya da kullanıcının kendisi tarafından sonlandırılan kullanıcı hesabına ait her türlü kaydı silip silmeme kararı Savaş Yem Gıda’ya aittir. Kullanıcı silinen kayıtlarla ilgili herhangi bir hak veya tazminat talebinde bulunamaz.


3.j. Site kullanıcılarının birbirleri ya da üçüncü şahıslarla olan ilişkileri kişilerin sorumluluğundadır.


3.k. savasyemgida.com kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Savaş Yem Gıda , bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.


3.l. Savaş Yem Gıda kullanım şartları, gizlilik prensipleri ve geçerli yasal düzenlemelere bağlı kalmak kaydıyla, kullanıcı hesabınıza bağlı olan bütün bilgileri kendi pazarlama faaliyetleri ile ilgili olarak kullanma hakkını saklı tutar.


3.m. Sitenin belirli yerlerinde o bölüme özel farklı kurallar ve yükümlülükler belirtilebilir. Bu bölümleri kullanan kişi ve kuruluşlar peşinen belirtilen bu kuralları kabul etmiş sayılır.


3.n. Kullanıcılarımızın kişisel bilgilerini ve gizliliklerini korumak için aldığımız önlemler ve bu konudaki genel politikamızı okumak için, lütfen "Gizlilik İlkeleri" bölümünü okuyunuz.

"Kullanıcı", servisten faydalanmaya başlandığı andan itibaren bu katılım sözleşmesinin tüm hükümlerini kabul etmiş sayılacağını ve sözleşmenin kendisi hakkında hüküm ifade edeceğini kabul eder. Kullanıcı işbu sözleşme ile üstlenmiş olduğu yükümlülüklere aykırı hareketi nedeniyle Saval Yem Gıda’nın uğrayacağı her türlü zararı aynen tazmin etmeyi kabul eder Savaş Yem Gıda, "Kullanıcı"nın sözleşmeye aykırı davranışları nedeniyle kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kalabileceği her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcıya aynen rücu hakkına sahiptir.

4. Savaş Yem Gıda’nın Hak ve Yükümlülükleri

4.a. Savaş Yem Gıda, kullanıcının sözleşme konusu hizmetlerden, teknik arızalar dışında, yararlandırılacağını, kullanıcının paylaşıma açtığı kişisel bilgileri dışındaki bilgilerin hiç bir şekilde yasal zorunluluklar hariç üçüncü kişi ya da kuruluşlarla paylaşılmayacağını kabul ve taahhüt eder. Kullanıcınınsavasyemgida.com sitesinin çalışmasına engel olacak herhangi bir elektronik sabotaj, kazançlara müdahale amaçlı girişimler ve/veya saldırıya neden olduğunun tespit edilmesi veya resmi makamlardan, üyeye yönelik suç duyurusu ya da resmi soruşturma talebi gelmesi halinde, savasyemgida.com ilgili üyenin kimlik bilgilerini araştırma ve açıklama hakkına sahiptir.


4.b. Savaş Yem Gıda taahhüt ettiği hizmetlerin sürekliliğini sağlamak için, işbu sözleşmede herhangi bir bildirimde bulunmaksızın tek taraflı değişiklik yapabilir. Savaş Yem Gıda’nın her zaman herhangi bir gerekçe göstermeksizin, tek taraflı olarak verdiği hizmeti sürekli veya geçici olarak durdurma, servisin içeriğini değiştirme veya iptal etme hakkı vardır. "Kullanıcı" işbu hakkı kabul eder. Savaş Yem Gıda, herhangi bir değişiklik olması halinde güncel kullanım şartlarını aynı link altında yeni tarih güncellemesi ile sitesinde yayınlanacak, gerek görmesi halinde elektronik posta ile kullanıcılarına bildirilecektir. Yenilenmiş güncel kullanım şartları, savasyemgida.com’da yayınlandığı andan itibaren geçerli olacak ve savasyemgida.com  sitesinin veya hizmetlerinin kullanımı o andan itibaren yenilenmiş kullanım şartlarına bağlı olacaktır.

İşbu sözleşme hükümlerine aykırı materyalleri savasyemgida.com sitesine göndermiş olan üyenin üyeliği, herhangi bir bildirim yapılmaksızın Savaş Yem Gıda tarafından tek taraflı olarak sona erdirilebilir.

5. Sözleşmenin Yürürlüğe Girmesi

"Kullanıcı", kayıt formunu doldurup onayladığı ya da bu sistemi kullanarak herhangi bir hizmet aldığı ya da sipariş verdiği andan itibaren savasyemgida.com sözleşmesine uymayı taahhüt etmiş kabul edilir. Sözleşme, üyeliğin sona ermesi ile veya işbu sözleşmede sayılan fesih hallerinden herhangi birinin gerçekleşmesi ile hiçbir uyarıya gerek kalmaksızın kendiliğinden hükümsüz kalacaktır.

6. Yetkili Mahkeme ve Uyuşmazlıkların Çözümü

Bu sözleşmenin uygulanmasından doğabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Balıkesir Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkili kılınmıştır.

7. Tebligat Adresleri

7.a. savasyemgida.com kullanıcılarından peşinen posta adreslerini istememektedir. Ancak kullanıcının savasyemgida.com’a bildirdiği elektronik posta adresi, bu sözleşme ile ilgili olarak yapılacak her türlü bildirim için yasal adresin isteneceği elektronik posta olarak kabul edilir.


7.b. Taraflar, mevcut elektronik postalarındaki değişiklikleri yazılı olarak diğer tarafa 3 (üç) gün içinde bildirmedikçe, eski elektronik postalara yapılacak isteklerin geçerli olacağını ve kendilerine yapılmış sayılacağını kabul ederler.7.c. Yine savasyemgida.com kullanıcının kayıtlı elektronik posta adresini kullanarak yapacağı her türlü bildirimin elektronik postanınsavasyemgida.com tarafından yollanmasından 1 (bir) gün sonra kullanıcıya ulaştığı kabul edilecektir. "Kullanıcı", bu katılım sözleşmesinde yer alan maddelerin tümünü okuduğunu, anladığını, kabul ettiğini ve kendisiyle ilgili olarak verdiği bilgilerin doğruluğunu onayladığını beyan, kabul ve taahhüt eder.